AUTISMUS BY NEMĚL BÝT O NÁS BEZ NÁS

Praha, Podnikatelské a inovační centrum, Škodův palác 7. září 2020, 9h až 17h, 1. Autistická konference

Cíl: Destigmatizace lidí na spektru autismu a podpora jejich sebeobhájství

„Moc rádi bychom konferencí přispěli k tomu, aby další děti a dospívající autisté vyrůstali a žili přijímaní a s podporou a netrpěli zbytečně tolika obtížemi, traumaty a sekundárními psychickými obtížemi, jako tomu bylo dříve a mnohdy stále je,“ říká jeden ze spíkrů konference.

„Autismus by neměl být o nás bez nás,“ shodují se mnozí lidé s autismem, ze kterých se stávají aktivní sebeobhájci. Tři z nich budou oceněni za své aktivity a odvahu mluvit o svém autismu na veřejnosti. Říká se, že něco se stává za pět minut 12. V případě lidí s autismem a jejich práv je to ve 12. Rovněž bude oceněn tým z projektu Autismus není vidět, který podpořil Evropský sbor solidarity.

Záštitu nad 1. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP a Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 8. března 2020 byla spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

Prosíme, zástupce médií, kteří přijdou na konferenci, aby se registrovali na redakce@atypmagazin.cz nebo hola.dasa@seznam.cz. Žádáme je, aby byli empatičtí k lidem na spektru autismu v sále, snažili se nepoužívat blesk, nečekané zvuky, aby respektovali chill-out zónu v menším sále jen pro lidi s autismem.

Prosíme, aby média ve svých textech a reportážích nepoužívala výrazy, které si lidé na spektru autismu nepřejí používat:

např. spojení trpí autismem. např. porucha, nemoc, vyléčení z autismu,…

Děkujeme za pochopení.

– 1 –

Projekt „1. Autistická konference“ vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a 90 % lidí, kteří se na její přípravě podílí, je rovněž na spektru autismu. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné z nich nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje, a naopak v čem jim přináší pozitiva. Dopoledne bude blok Zaměstnávání, následuje blok Práva lidí se zdravotním postižením, odpoledne blok Zdravotnictví a poté Školství. Program konference a medailonky spíkrů všech bloků najdete na webu Autistickakonference.cz. 

Dalšími významnými přednášejícími jsou také ze Slovenska PhDr. Zuzana Oravcová, Mgr. Viera Hincová a Vladimíra Prokajová a z Brna Mgr Ivana Smítková, předsedkyně Akademie nadání.

Díky tomu, že loni byli lidé na spektru autismu jednou neziskovou organizací v komentáři pod konferencí o autismu vyzváni, ať si udělají svou, a někteří komentátoři z řad organizací nebo rodičů dodávali, že není autista, který by chtěl vystupovat na konferenci, se uskuteční 1. Autistická konference. Není již udržitelné hovořit o autismu bez lidí s PAS a není možné nadále vnímat lidi s PAS jen jako „to jsou ti, co nemluví“. Je to spektrum.

  1. Autistická konference se měla konat 20. dubna, ale kvůli COVID 19 se přesunula na 7. září 2020. Konference je již plně obsazena. Sledujte aktuality na Instagramu a FB ATYP magazínu a na FB Události 1. Autistická konference.
  2. Program konference je na webu Autistickakonference.cz. 

Nadační fond ATYP děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav, těm, kteří mají odvahu přednášet, a dalším spolupořádajícím. Speciální poděkování patří Dodo za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference.

Velké díky patří partnerům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Plastia, WP Distro, Nakladatelství Portál, Aqua Angels, Famtoys, Tiskárna Daniel, Evropský sbor solidarity, Platforma Naděje pro Autismus, Za Sklem, Adventor, Studentský spolek Agora.

– 2 –

Ležatá osmička je symbolem lidské neurodiverzity. V ní zakreslení různí lidé mají různá povolání a prezentují, že osoby s PAS nelze paušalizovat,” říká její autorka Dodo, která dala konferenci výtvarnou podobu. Grafický design konference Hana Gregorová.

ATYP magazín spolu s Nadačním fondem ATYP dává lidem na spektru autismu již téměř 4 roky prostor k vyjádření nejen písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy a mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem. ATYP magazín také podporuje jejich tvorbu a umění. Autismus od počátku je s nimi.

Za Nadační fond ATYP a redakci ATYP magazínu děkujeme. Dagmar Holá

KONTAKT: 723653129,

hola.dasa@seznam.cz, redakce@atypmagazin.cz

– 3 –

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *