Podpořte nás

Vážení přátelé, partneři, inzerenti,

chcete-li nás finančně podpořit, můžete zaslat svůj příspěvek na účet Raiffeisen Bank 9756596001/5500.

Jak nám můžete pomoci:

 • Předplatným ATYP magazínu – ročním, půlročním, měsíčním. Nebo 1+1. Více na webu ATYP magazínu v rubrice Předplatné a v Obchodních podmínkách.
 • Sponzorstvím konkrétního redaktora ATYP magazínu.
 • Sponzorstvím grafičky, která pracuje především na osvětových slides – některé můžete vidět na Pinterestu ATYPmag, pravidelně na Instagramu ATYPmag, ale i Facebooku ATYP magazín, rovněž pracuje na celkové podobě on-line magazínu ATYP a později i na jeho tištěné podobě.
 • Sponzorstvím celého ATYP magazínu.
 • Pravidelným měsíční darem ve Vámi zvolené výši.
 • Jednorázovým darem.
 • Know-how či technickou pomocí.

Co Vám podpora našeho projektu ATYP magazín přinese?

 • Podporu osvěty v oblasti autismu, ADHD a duševních nemocí, která doposud v ČR formou magazínu a osvětových slides nebyla. V zahraničí tyto magazíny a osvětové slides běžně existují.
 • Vnímání Vaší společnosti jako sociálně zodpovědné společnosti v oblasti péče o lidi s autismem a duševním onemocněním a vědomí, že Vaše pomoc je určena přímo redaktorům magazínu, kteří jsou většinou autisté nebo lidé s duševním onemocněním.
 • Potvrzení o daru, který si můžete odečíst ze základu daně.
 • Dobrovolné zapojení Vašich klientů do dárcovské činnosti a tím i zvýšení povědomí o této Vaší podpoře. Můžete nás podpořit i procentem z prodeje Vašeho výrobku.
 • V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme možnost prezentace formou PR článku, PR rozhovoru, banneru na webu či jiné formy zviditelnění Vaší společnosti.
 • Dobrý pocit.

Všechny finanční prostředky budou použity na činnosti, které jsou v souladu s posláním NF ATYP.

a) podpora magazínu ATYP

b) osvětové letáky a slajdy o autismu, ADHD a duševních nemocech

Dárci si mohou finanční příspěvek zaslaný na bankovní účet NF ATYP odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru. Potvrzení o daru Vám vystavíme. Nebo se můžeme domluvit na inzerci v e-magazínu ATYP.

Při jakýchkoliv dotazech se na nás, prosím, obraťte: nadace@nfatyp.cz
mobil: 723653129 nebo redakce@atypmagazin.cz.