Archiv autora: Dagmar Edith Holá

Registrace na 1. Autistickou konferenci 20. dubna 2020

1. AUTISTICKÁ konference
Poprvé lidé s autismem budou přednášet a nebudou pouze kazuistickými případy jako na jiných konferencích o životě s autismem v ČR. Podporujeme lidi na spektru autismu, aby o svých právech a potřebách mluvili sami. Na konferenci bude přednášet 80% lidí na spektru autismu. Na přípravách konference se podílí 90% lidí na spektru. Výtvarnou podobu dávají konferenci zástupkyně lidí na spektru autismu Dodo a Hana Gregorová.

Registrace

Registrace na konferenci je spuštěna od 8. 3. na portálu Autistickakonference.cz.
Omezená kapacita.  
Účastníci budou mít potvrzenou registraci po zaplacení částky za vstupné na účet Nadačního fondu ATYP. Je nutné zaplatit do 30. března 2020 na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500.

Vstupné:

190 Kč 
 
Pokud chcete podpořit 1. Autistickou konferenci, můžete zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500 finanční dar, za nějž vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. Dary půjdou na honoráře pro přednášející.

Program

Podívejte se na program 1. Autistické konference na portálu Autistickakonference.cz. Také v Události na FacebookuPřednášející z řad zástupců lidí na spektru budou postupně v této události na FB odtajňování. Je to připomínka toho, že lidé s autismem jsou osobnosti s tajemstvím.
 
O přestávkách odborného programu bude coffee break. Mezi 12,15 až 13 hodinou bude pro účastníky připraveno malé občerstvení ve formě – bageta, ovoce, nápoj.
 
Těšíme se na Vás v Podnikatelském a inovačním centru, Škodův Palác, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1.
Děkujeme všem partnerům, kteří nám již pomáhají s uskutečněním konference. Pokud máte zájem o partnerství, pište na nfatyp@nfatyp.cz.
Partnery (i nové) budeme uvádět speciálně na Facebookové události.
#1AUTISTICKAkonference

Lidé s autismem budou mít svou konferenci

29rojekt “1. Autistická konference” vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a na její přípravě se podílí 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje a naopak v čem jim přináší pozitiva.

Díky tomu, že loni byli lidé na spektru autismu jednou neziskovou organizací v komentáři pod konferencí o autismu vyzváni, ať si udělají svou, a někteří komentátoři z řad organizací nebo rodičů dodávali, že není autista, který by chtěl vystupovat na konferenci, se uskuteční 1. Autistická konference. Není již udržitelné hovořit o autismu bez lidí s PAS, a není možné nadále vnímat lidi s PAS jen jako „to jsou ti, co nemluví“. Je to spektrum. Pořad Přicházíme v míru v Divadle Kampa, který pořádají autisté spolku Adventor už několik let, ukazuje, že i tito lidé chtějí mluvit, mají svá práva, mají své místo ve společnosti a na veřejnosti a chtějí mluvit o svém autismu, a ne jen z pozice pacientů nebo klientů. ATYP magazín jim dává už téměř 4 roky prostor k vyjádření písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy a mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem.

Projekt pokračuje v rámci projektu Autismus není vidět, který podpořil Evropský solidární sbor a splnil svůj cíl a završil obhajobu svých práv tiskovou konferencí v Poslanecké sněmovně na Mezinárodní den Aspergerova syndromu 18. 2. 2020.

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci

Více o 1. Autistické konferenci v článku v ATYP magazínu 1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci.

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

Projekt Autismus není vidět splnil svůj cíl

18.2.2020 jsme splnili jeden z cílů projektu Autismus není vidět a završili ho tiskovou konferencí, jak bylo v plánu v projektové žádosti o finanční podporu u Evropského solidárního sboru. .

Na Mezinárodní den Aspergerova syndromu 18. února jsme kromě osvětových slajdů s výroky lidí na spektru autismu, které jsme publikovali na Facebooku ATYP magazínu, Nadačního fondu ATYP a některé na webu ATYP magazínu, jsme také uspořádali tiskovou konferenci, která proběhla v Poslanecké sněmovně. Zástupci lidí na spektru autismu, kteří na ní hovořili, poté ještě před Poslaneckou sněmovnou mluvili pro TV Primu. Reportáž proběhla večer v hlavním zpravodajství této televize. Článek je publikován v ATYP magazínu.

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci

Protože jsme zapálení, tak pokračujeme dál a 20. dubna 2020 bude 1. Autistická konference v ČR.
Díky projektu Autismus není vidět přibylo do týmu mnoho lidí na spektru autismu, mnozí se aktivovali v sebeobhajobě svých práv, což bylo cílem projektu a pracujeme na přípravách 1. Autistické konference. 90% realizačního týmu jsou lidé na spektru autismus.

Držte nám palce!

 

Evropský solidární sbor podpořil náš projekt Autismus není vidět

Evropský solidární sbor podpořil náš projekt Autismus není vidět. V rámci tohoto projektu budou lidé na spektru autismu budou psát články, vytvářet grafické letáky a slides a budou se spolupodílet na dalších promo aktivitách Nadačního fondu ATYP a magazínu ATYP.

Mladí lidé s autismem se stále více zajímají o svá práva a chtějí se stát sebeobhájci. Chtějí být tak inspirací pro další dospívající a dospělé s autismem a dát jim odvahu. Palčivě se jich dotýkají problémy inkluze v českém ve školství, kdy podle průzkumů 95% z nich zažilo šikanu. Také řeší těžkosti se zařazením na pracovní trh a stigmatizaci od společnosti.

Všechny tyto důvody spolu s nepřijetím od společnosti a malou osvětou jejich specifických potřeb a respektu k nim zvyšuje u lidí s autismem deprese, úzkosti, sebepoškozování a mnohem častěji než běžní lidé končí bohužel sebevraždou. Sebevraždy dvou dívek s Aspergerovým syndromem, které znali, je donutila aktivně se zapojit do osvěty a vymysleli projekt Autismus není vidět. Nechtějí, aby už o nich mluvili jen rodiče a neziskové organizace.

Osvěta práv lidí s autismem a vůbec osob se zdravotním postižením je u nás stále malá. V běžných médiích spíše stigmatizační. Osvětu dělají neziskové organizace a některé z nich ne zrovna šikovnou formou. Někdy samotné lidi s autismem spíše poškozuje. Zejména ty vysokofunkční a s Aspergerovým syndromem nebo atypickým autismem. Projekt Autismus není vidět je zaměřen na podporu osvěty autismu, kterou budou vytvářet sami lidé s autismem.

Předkládaný projekt vyjadřuje také solidaritu mladých lidí s autismem či jiným zdravotním postižením s jinými mladými lidmi s autismem a jiným zdravotním postižením.

Nadační fond ATYP, jehož hlavní aktivitou je on-line magazín ATYP, má za cíl právě osvětu o PAS (autismu) ADHD a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. K tomu směřující i naše vedlejší aktivity, které provozujeme za spolupráce s lidmi, kterých se tyto poruchy týkají. V tom je náš projekt inovativní. I přestože nemáme finanční podporu dotacemi, tak nás podporuje čím dále více drobných dárců, čtenářů. Aktivity vznikají především za dobrovolné práce nadšenců z řad lidí s autismem, ADHD nebo duševním onemocněním, z řad jejich rodičů, asistentů pedagoga a některých odborníků.

E-publikace Společně ve společném vzdělávání

Vážení rodiče, vážení pedagogové a asistenti, vážení přátelé,

představujeme vám e-publikaci Společně ve společném vzdělávání s podtitulem Jak učitel a asistent pedagoga pomáhají dětem s PAS a ADHD ve společném vzdělávání?

Rady ke společnému vzdělávání na 22 slajdech jsou od dorostového psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše, který pracuje se specifickými dětmi a také pro pedagogický personál dělá workshopy.

Publikace vznikla za supervize mnoha rodičů, asistentů pedagoga a pedagogů, lidí s autismem,… Za spoluprace s Auttalk, s Adventor a finanční pomoci od Nadační fond AVAST.

Více se o e-publikaci dozvíte z článku v on-line magazínu ATYP E-publikace Společně ve společném vzdělávání.

Držme si všichni v čtyřlístku: pedagog – asistent pedagoga – dítě – rodič palce pro nadcházející školní rok.

Zde si můžete zdarma e-publikaci Společně ve společném vzdělávání stáhnout v pdf.

Stáhnout (PDF, Neznámý)

E-brožura o autismu a inkluzi pro workshopy v Ostravě

Aktuálně jsme vytvořili e-brožuru o autismu a inkluzi pro workshopy JAK POROZUMĚT AUTISMU, MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ LIDÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, ALE NEJEN… Pořádal ADAM – autistické děti a my, z. s. v Ostravě 7. 12. 2017. Brzy bude k nahlédnutí na ATYP magazínu.

Za grafickou práci na něm děkujeme Nadě Korbářové.

 

Nový osvětový leták o autismu

Vytvořili jsme osvětový leták k 2. dubnu – Světový den porozumění autismu, ke kterému jsme požádali o spolupráci mnoho neziskových organizací.
Tímto velice děkujeme za konzultaci a spolupráci na něm těmto organizacím:

Platforma Naděje pro autismus

Adventor

ADAM – autistické děti a my a psychologovi Přemyslu Mikolášovi

PAS, z.s.

Autistik

Autismus jako dar

Medvídek

Za jazykovou úpravu děkujeme Haně Brodníčkové a za grafiku Nadě Korbářové.

Brzy bude k vidění na ATYP magazínu.

Unikátní magazín o autismu, ADHD a duševních nemocech

Vážení přátelé, připravujeme na českém trhu jediný on-line časopis se zaměřením na děti a dospělé s PAS, ADHD a různými jinými syndromy, také na děti s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. V zahraničí existují podobné magazíny, u nás ne. Proto Vás velice prosíme o zodpovězení několika otázek.

Abychom zjistili Vaše potřeby k tematice, vytvořili jsme on-line dotazník, prostřednictvím kterého můžete ovlivnit, jaký časopis bude.

V pátek 25. listopadu 2016 jsme rozjeli on-line verzi. Články si můžete číst na on-line ATYP magazínu.