Archiv autora: Dagmar Edith Holá

Klíče k sebeobhajobě / A Keys to Self-Advocacy

Nadační fond ATYP spolu se slovenskou neziskovou organizací A centrum připravují realizaci pilotního projektu Klíče k sebeobhájství (A Keys to Self-Advocacy / Kĺuče k seba-obhajobe). KEY2AS projekt potrvá 18 měsíců). Od 1.11. 2021 do 30.6. 2023. Kurz je realizován za finanční podpory v programu Erasmus+ Klíčová akce 2, Partnerství pro spolupráci v oblasti Mládeže.

Jedním z jeho aktivit je on-line Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností na spektru autismu a svébytné skupiny sebeobhájců s autismem.

Přínosem pro účastníky tohoto kurzu je zejména:

  • získání znalostí, praktických dovedností a sebedůvěry k obhajování práv lidí s postižením, získání nejnovějších informací z oblasti inkluze – vzdělávání a sociálních služeb,
  • vytvoření skupiny sebeobhájců a získání dovedností k týmové spolupráci,
  • získání sebedůvěry v sebeobhajobě a nalezení svých silných stránek k prezentaci
  • sebevědomí a uplatnění na základě svého zájmu,
  • zlepšení IT dovedností v prezentaci různými online formami
  • zlepšení v time managementu, duševní hygieně, práci s emocemi a myslí…
  • možnost se nechat inspirovat od lidí, kteří se dlouhodobě obhajobou a sebeobhajobou zabývají – jak se udržet ve stavu, kterému se podle WHO říká wellbeing
  • práce na tématech, řešení témat a výstupy z nich

CÍLE:

NF ATYP a slovenský partner projektu A centrum chtějí kurzem zajistit, aby v ČR a na Slovensku nechyběla svébytná skupina sebeobhájců, aby byli schopni pracovat v osvětě, obhajobě i sebeobhajobě společně na tématech, která se jich týkají.

Pokud si chcete o kurzu přečíst více, můžete zavítat na ATYPmagazín.cz. V článku se dozvíte trochu z historie sebeobhajoby lidí na spektru autismu u nás a na Slovensku. A v druhé půlce textu jsou grafické slajdy s tématy 8 online kurzu Klíče k sebeobhajobě a další informace.

Chcete-li se vzdělávat v sebeobhajobě a spolupracovat s dalšími sebeobhájci, vyplňte, prosím, přihlášku.

PŘIHLÁŠKY na kurz pro sebeobhájce na spektru autismu naleznete:

  • pro české lidi na spektru autismu ve věku 15 až 30 let web Nadačního fondu ATYP, ATYPmagazin.cz, FB událost Klíče k sebeobhajobě a budeme vytvářet i samostatný FB profil Klíče k sebeobhajobě.
  • pro slovenské lidi na spektru autismu ve věku 15 až 30 let na webu Beznavodu.sk a na webu A-Centrum.net.

Přihlášky jsou atypické 🙂 Formou otázek v rámci připraveného Dotazníku na google. Vyplněný dotazník nám odesílejte do 10. února 2022.

S odesláním dotazníku potvrzujete, že jste si přečetli text k účasti v programu, který bude realizovaný od února do prosince 2022 a souhlasíte se zpracováním osobních údajů Nadačním fondem ATYP a partnerem projektu A Centrum.

Z přihlášek vybereme do kurzu 20 účastníků ve věku 15 až 30 let. S vybranými účastníky se následně propojíme dle jejich uvedených specifikací ke komunikaci a seznámíme je blíže s tématy, přínosem, ale i s podmínkami účasti vzdělávacího kurzu Klíče k sebeobhajobě.

Zájemci starší 30 let kontaktujte nás osobně na e-mailu: klice_erasmus@gmail.com

Jsme velmi vděční programu Erasmus +, že můžeme díky finanční podpoře projekt realizavat.

Na 2. Autistické konferenci oceněno 5 sebeobhájců na spektru

Ocenění sebeobhájci na spektru v roce 2021

Na 2. Autistické konferenci 18. 6. 2021 v Prague Stratup Market se opět oceňovlai sebeobhájci s autismem.

V roce 2021 byli oceněni tito sebeobhájci na spektru: Ing. Sylva Šuláková, Jakub Frnka, Hana Rosenthal, Aliyyah Koloc a za obhajobu a sebeobhajobu od roku 2013 Michal Roškaňuk. S Hankou Rosenthal, která je známá svými komiksy k autismu, jsme publikovali rozhovor loni Na sítích člověk musí lidi edukovat, nebo je zablokovat .

Ing. Sylvu Šulákovou znáte také jako členku Poradního orgánu ombudsmana a Michala Roškaňuka z jeho aktivit jako ředitele Adventor a více prezidenta EUCAP.

Za možnost přinášet, jak vnímají neurodiverzní lidé společnost, jak si vzájemně pomáhají předáváním svých rad ke kvalitnějšímu způsobu života a předávají to i společnosti děkuje Nadační fond ATYP všem sponzorům, jednotlivým dárcům a předplatitelům ATYP magazínu. Velký dík patří partnerům a sponzorům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Evropský sbor solidarity, Famtoys, Za Sklem, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Tiskárna Daniel, NeuraxPharm a NeuraxBiotic, WP Distro a Nakladatelství Portál.

Nadační fond ATYP také děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav, rovněž těm, kteří přednášeli, protože pro mnohé je to výstup z komfortní zóny a mají i obavy, protože v ČR je pořád velká stigmatizace autistů. Speciální poděkování patří Haně Rosenthal, která byla oceněná jako Sebeobhájkyně roku 2021, za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference. Děkujeme i odborníkům, kteří přednášeli a těm, kteří na druhý konferenční den lektorovali workshopy.

Záštitu nad konferencí převzali Ing. Miloš Růžička a Marta Pečeňová

Záštitu nad konferencí převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP, který připomněl: „To, že něco nevidíme a necítíme, neznamená, že to neexistuje. Vy jste úžasné mikroskopy, které všem ostatním sdělují bacha, tady je něco špatně. A buď se tím budeme zabývat společně a změníme to k lepšímu, a nebo na to doplatíme, a to možná bolestivě. Nezbavujme se hypersenzitivity, ale učme se s ní pracovat ve prospěch ostatních.“

 

Také Marta Pečeňová, ředitelka Za Sklem, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky osob s PAS při VVOZP převzala záštitu a před předáváním cen sebeobhájcům roku 2021 řekla: „Mám radost, že je čím dál víc lidí na spektru, kteří jsou ochotní a schopní říkat své názory nahlas, kteří jsou schopní se zapojit a kteří jsou slyšet. Když jsme s Michalem Roškaňukem asi před 8 lety začínali, připadali jsme si jako sami vojáci v poli, a nyní lidé na spektru vytvářejí ATYP magazín a pořádají již druhou konferenci.“

 

Za možnost přinášet, jak vnímají neurodiverzní lidé společnost, jak si vzájemně pomáhají předáváním svých rad ke kvalitnějšímu způsobu života a předávají to i společnosti děkuje Nadační fond ATYP všem sponzorům, jednotlivým dárcům a předplatitelům ATYP magazínu. Velký dík patří partnerům a sponzorům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Evropský sbor solidarity, Famtoys, Za Sklem, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Tiskárna Daniel, NeuraxPharm a NeuraxBiotic, WP Distro a Nakladatelství Portál.

Autistická konference již podruhé nabourala předsudky o autistech

 

Autistická konference již podruhé nabourala předsudky o autistech

Za možnost přinášet, jak vnímají neurodiverzní lidé společnost, jak si vzájemně pomáhají předáváním svých rad ke kvalitnějšímu způsobu života a předávají to i společnosti děkuje Nadační fond ATYP všem sponzorům, jednotlivým dárcům a předplatitelům ATYP magazínu. Velký dík patří partnerům a sponzorům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Evropský sbor solidarity, Famtoys, Za Sklem, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Tiskárna Daniel, NeuraxPharm a NeuraxBiotic, WP Distro a Nakladatelství Portál.

Nadační fond ATYP také děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav, rovněž těm, kteří přednášeli, protože pro mnohé je to výstup z komfortní zóny a mají i obavy, protože v ČR je pořád velká stigmatizace autistů. Speciální poděkování patří Haně Rosenthal, která byla oceněná jako Sebeobhájkyně roku 2021, za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference. Děkujeme i odborníkům, kteří přednášeli a těm, kteří na druhý konferenční den lektorovali workshopy.

Ambasadorka NF ATYP a ATYP magazínu Jana Pastelková

Na 2. Autistické konferenci bude přednášet také ředitelka Famtoys Jana Adolfova – Pastelkova

Znáte ji rovněž z rozhovoru pro ATYP Speciál, který je k dostání na ATYPpress.cz nebo na Famtoys.cz.

Jana je také ambasadorkou ATYP magazínu.

Těšíme se na vás na konferenci 18.6.2021. Ještě je 9 volných míst.
www.autistickakonference.cz

Děkujeme sponzorům, že s emůže uskutečnit. Velký dík patří partnerům a sponzorům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Evropský sbor solidarity, Famtoys, Za Sklem, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Tiskárna Daniel, NeuraxPharm a NeuraxBiotic, WP Distro a Nakladatelství Portál.

 

2. Autistická konference bude 18. až 19. června 2021

A zas to dokážeme:-)
Těšíme se na Vás na Den autistické hrdosti, kdy vypukne dvoudenní 2. Autistická konference.
Kresbu k 2. Autistické konferenci letos věnovala Hana Rosenthal, grafiku ke konferenci opět tvoří Hana Gregorova.
Registrace na 2. Autistickou konferenci spuštěna.
Více na FB události nebo na webu Autistickakonference.cz.
Těšíme se na vás!

 

Za možnost přinášet, jak vnímají neurodiverzní lidé společnost, jak si vzájemně pomáhají předáváním svých rad ke kvalitnějšímu způsobu života a předávají to i společnosti děkuje Nadační fond ATYP všem sponzorům, jednotlivým dárcům a předplatitelům ATYP magazínu. Velký dík patří partnerům a sponzorům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Evropský sbor solidarity, Famtoys, Za Sklem, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Tiskárna Daniel, NeuraxPharm a NeuraxBiotic, WP Distro a Nakladatelství Portál.

Nadační fond ATYP také děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav, rovněž těm, kteří budou přednášet, protože pro mnohé je to výstup z komfortní zóny a mají i obavy, protože v ČR je pořád velká stigmatizace autistů. Speciální poděkování patří Haně Rosenthal, která bude oceněná jako Sebeobhájkyně roku 2021, za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference. Děkujeme i odborníkům, kteří budou přednášet a těm, kteří na druhý konferenční den lektorovat workshopy.

Aplikace ČEZ Pomáhej pohybem zařadilo náš projekt od 2. dubna.

Přátelé, chtěli bychom uskutečnit 2. Autistickou konferenci. Nejdřív ale na ni musíme vyběhat peníze. Pomozte nám a sportujte s námi.
Aplikace ČEZ Pomáhej pohybem zařadilo náš projekt od 2. dubna.
Pohybem pomůžete sobě i nám… a společně se sejdeme na 2. Autistické konferenci, kde opět budou přednášet především lidé s autismem.
Děkujeme
Každý váš pohyb během dubna nám pomůže uskutečnit 2. Autistickou konferenci. Děkujeme.
Ještě nám chybí 114 000 bodů…