O fondu

Nadační fond ATYP (dále jen NF) byl založen za účelem osvěty o lidech s autismem, ADHD, o lidech s duševními nemocemi a také na podporu lidem, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a děti s jinými specifickými vzdělávacími potřebami. Dále za účelem informování o zdravém životním stylu a šetrném způsobu života.

  • K tomuto účelu bude NF podporovat vydávání odborného magazínu ATYP.  Programem časopisu je také přinášet informace o přístupu k neurodiverzním lidem ze zahraničí a to formou i reportáží. Píšeme články především autentické, kdy za organizacemi a konkrétními lidmi budeme vyjíždět do terénu s profesionálním fotografem.
  • NF podporuje semináře, vzdělávací kurzy pro pedagogy i rodiče, školení včetně lektorské činnosti;
  • NF pomáhá jednotlivcům a rodinám na základě hmotných i finančních darů. Podporuje rodiny s poruchou autistického spektra formou pomoci, příspěvku či daru.
  • Zabýváme se mimoškolní výchovou a vzděláváním, organizací seminářů, vzdělávacích kurzů, školení včetně lektorské činnosti jak pro dospělé tak i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • Účelem NF je rovněž podpora umělecké tvorby osob s autismem a jinými vývojovými poruchami (tzv. neurodiverzních lidí).
  • O všech svých aktivitách podává nadační fond pravidelné zprávy.

Hlavní činností NF je podpora a poskytování příspěvků na veřejně prospěšné účely, zejména pak zajišťování:

osvětové a výchovně vzdělávací činnosti v problematice autismu, ADHD a jiných vývojových poruch v České republice; osvětu vedoucí k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a různými handicapy především podporou vydávání časopisu ATYP

Doplňkovými činnostmi nadačního fondu jsou:

publikační, nakladatelská a vydavatelská činnost

Vydavatelství a zároveň nadační fond jsme založili, abychom mohli vydávat magazín o autismu, ADHD a podporovat tvorbu těchto lidí. V zahraničí jsou podobné časopisy běžné. Ve Spojených státech, kde jsou s přístupem k „atypům“ asi nejdál, mají dokonce specializovaný časopis jen na jednu z diagnóz: ADHD. V Česku kvalitní zdroj informací z této oblasti prozatím chybí.
Náš časopis bude – stejně jako ti, o kterých píšeme – trochu „jiný“. Magazín zatím najdete elektronicky zde. I na tuto verzi hledáme finanční prostředky, abychom si mohli dovolit psát více článků, mít dobré novináře, fotografa a hlavně cestovat za vámi, do organizací, které vám pomáhají přinášet tak kvalitní reportáže.

Náš NF kromě magazínu ATYP navíc řpirpavuej sovětové letáky a slajdy, pro které hledáme finanční podporu, najdete v rubrice Poskytujeme a Pomáháme.

Nadační fond ATYP je zapsán v nadačním rejstříku zde.