5. kurz Klíče k sebeobhajobě

Kurz Klíče k sebeobhajobě pořádá Nadační fond ATYP se slovenským partnerem A Centrum za finanční podpory z programu Erasmus+.

Účastníky kurzu jsou mladí lidé na spektru autismu od 16 do 30 let.

Pátý on- line vzdělávací víkend proběhl 18. června na Den autistické hrdosti a byl o IT dovednostech

Druhý den přednášeli starší sebeobhájci na spektru.

 

V neděli přednášeli starší sebeobhájci na spektru: Jana Pastelková, Michal Roškaňuk, Vlaďka Prokajová, Branko Lacko a z mladších již zkušená sebeobhájkyně a členka Poradního orgánu ombudsmana Kateřina Dodo Doudová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kurz Klíče k sebeobhajobě

O víkendu 28. až 29. května se uskutečnilo již 4. setkání společně s 20 účastníky on-line kurzu Klíče k sebeobhajobě.

V sobotu náš čekalo téma sociálních a komunitních služeb a sociální podpory. Lektorovaly

Ing. Eva Černá a ze Slovenska Vladimíra Prokajová.

V neděli nás čekala makačka na pozornost a myšlení v psychotestech… Teď už dokonce víme, jak se tvoří, tak už si na nás psychologové nepřijdou:-)

Kurz pořádá Nadační fond ATYP se slovenským partnerem A Centrum za finanční podpory z programu Erasmus+.

 

Pokračujeme v kurzech Klíče k sebeobhajobě

7. až 8. května proběhl další vzdělávací on-line kurz pro lidi na spektru Klíče k sebeobhajobě / Keys to Self-Advocacy. Přednášela Michaela Ujházyová, analytička Slovenského národního
střediska pro lidská práva.
Další den se účastníci vzdělávali v mediálních dovednostech.

Kurz pořádá Nadační fond ATYP se slovenským partnerem A Centrum za finanční podpory z programu Erasmus+.

Aktuality o kurzu můžete sledovat na FB Klíče k sebeobhajobě.

 

Otevřena registrace na 3. Autistickou konferenci 16. září 2022

3. Autistická konference se bude konat 16. září 2022 v Praze v Sále architektů na Staroměstské radnici. Včas se registrujte.

Pokud chcete podpořit naše Autistické konference, můžete finanční dar zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500, za nějž Vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. Dary půjdou na honoráře pro přednášející.

Záštitu nad 3. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP a Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

Děkujeme všem podporovatelům našich konferencí i dalších projektů Nadačního fondu ATYP a ATYP magazínu.

Pořadatel Nadační fond ATYP spolu s partnerem konference Za sklem o.s. děkují mnoha partnerům, díky nimž se může 3. Autistická konference uskutečnit, a to díky finanční podpoře hlavního města Prahy, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Za Sklem o.s.Adventor o.s., Visegrad Fund, projekt Erasmus+ Klíče k sebeobhájství, A Centrum a Beznávodu.sk

Na FB event zde

ATYP magazín na veletrhu Svět knihy Praha 2022

Poprvé jsme měli stánek na veletrhu Svět knihy Praha od 9. až do 12. června.
Návštěvníci si mohli prohlédnout i zakoupit ATYP magazín Speciály, Domalovánky Slavní autisté a knihy těch, kteří měli na našem stánku autogramiády.
Koho všeho jsme měli na autogramiádu a kdo k našemu stánku zavítal jste mohli sledovat na FB ATYP magazínu a FB eventu ATYP magazín na Světu knihy
Projekt ATYP magazín 2022 je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Co přináší druhý ATYP Speciál?

2. ATYP Speciál přináší nejen texty od autistů o autismu, ale také texty od odborníků. Například odborníků z Institutu pro vysokou citlivost Ondřej Fafejta a Jitka Háková.

“Uvědomím-li si, že mi nevyhovuje třeba přemíra zvuků nebo pobyt mezi mnoha lidmi, je to dobrý předpoklad pro to, abych si vytvořil podmínky pro to, abych nemusel tolik stimulů vůbec zakoušet. Vysoce citliví lidé to někdy nedokážou a musí se to učit. Byli totiž například vychováváni jako někdo, kdo se neunaví tak rychle jako jiní lidé, takže se ani nenaučí dělat si pauzy,” napsal psycholog Ondřej Fafejta pro ATYP Speciál 2.
Tentokrát jsme ATYP magazín SPECIÁL vymazlili ještě víc. První měl 130 stran, letošní už má 146.
Hezké počtení.

Děkujeme všem, díky nimž 2. ATYP Speciál mohl vyjít. Tento projekt byl podpořen z grantu hl. m. Prahy, Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ, Ministerstva zdravotnictví ČR, Avastu, Nadace Agrofert, firmy TIVO, Famtoys, Evropský sbor solidarity a mnoha dalších.

Vážíme si spolupráce se všemi, kteří se na ATYP Speciálu podíleli.

Více si můžete přečíst v textu:

Letošní ATYP Speciál patří speciálním zájmům a vysoké citlivosti

Děkujeme, že se Vám Speciály ATYP magazínu líbí, že je čtete a sdílíte.
Pro nás to pak má o to větší smysl a motivaci do tvorby na dalším!!!
K zakoupení jsou na ATYPpress.cz.

Křest ATYP Speciálu č. 2

Křest druhého tištěného ATYP Speciálu proběhl 22. dubna 2022 v rámci slavností ZA SKLEM o.s. ve Zíně.
Novou ambasadorkou ATYPu se stala umělkyně Ellen Makumbirofa (vpravo).
Loňská ambasadorka Jana Pastelková vlevo. Uprostřed zakladatelka Nadačního fondu ATYP Dagmar Edith Holá.
Časopis, který letos má již 146 stran především rozhovorů s lidmi na spektru autismu a který je jimi také vytvářen, si můžete objednat na ATYPPress.cz.
Více si o něm můžete přečíst v on-line magazínu ATYP v textu: Letošní ATYP Speciál patří speciálním zájmům a vysoké citlivosti
 
 
Najdete v něm například velký rozhovor se známou slamerkou Ellen Makumbirofa. Na obálce uvidíte artwork Karolina Koblen.

Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli i jeho podporovatelům: Skupina ČEZ, Nadace ČEZ, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ZA SKLEM o.s., Avast, Evropský sbor solidarity, Nadace Agrofert, Tiskárna Daniel, Adventor, Platforma Naděje pro Autismus, projekt byl realizován také díky finanční podpoře hl. m. Prahy a další.

Také je k zakoupení v pražském Autikvariátu.

K zakoupení je ATYP Speciál na ATYPpress.cz. 146 stran příběhů a rozhovorů zejména o lidech na spektru autismu od lidí na spektru.
Černobílé fotografie Slam poetry CZ: Tomáš Kůs

2. dubna druhý on-line kurz Klíče k sebeobhajobě

Dnes je Světový den porozumění autismu. Zahájili jsme ho společně s 20 účastníky již 2. víkendového setkání kurzu Klíče k sebeobhajobě / Keys to Self-Advocacy. Máme za sebou proškolení v emoční sebeobraně (lektorem spoluautor projektu Emoční sebeobrana).
A zítra nás čeká téma Jak překonat vnitřní sabotéry s lektorem a psychologem Ondřej Fafejta.
Spoluorganizátor A Centrum.
Kurz je hlavní aktivitou projektu Klíče k sebeobhájství (A Keys to Self-Advocacy, Key2SA), který byl podpořen programem Erasmus+ do dubna 2023.