Jsme vítězi Ceny DZS 2020 v kategorii Evropský sbor solidarity

V “covidové době” nemůžeme společně slavit. Tak aspoň virtuálně. 14. 12. 2020 získal Cenu za 1. místo náš projekt Autismus není vidět, který finančně podpořil Evropský sbor solidarity.
Velmi děkujeme za 1. místo v kategorii Evropský sbor solidarity a gratulujeme vítězům ve všech dalších kategoriích.
Vyústěním projektu nebyla nakonec “jen” tiskovka v Poslanecké sněmovně, ale sebeobhájcovství přímo na 1. Autistické konferenci. Dokázali jsme víc. Spojit se, spolupracovat, i přestože jsou pořád ve společnosti mýty, jak autisté jsou ve svém světě a nespolupracují.
Cenu nám do redakce ATYPu zástupci z Dům zahraniční spolupráce – DZS přivezli.
Děkuju všem lidem na spektru, kteří v projektu spolupracovali.
Video k našemu ocenění je rovněž online.

TZ: Radost sebeobhájců s autismem byla veliká

Na 1. Autistické konferenci ve Škodově paláci zazněly hlasy odvážných autistů a byli oceněni sebeobhájci s autismem

Praha, 7. září 2020 –  V Podnikatelském a inovačním centru Škodova paláce se uskutečnila 1. Autistická konference, kterou pořádal Nadační Fond ATYP pod záštitou Ing. Miloše Růžičky, předsedy Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, a Marty Pečeňové, členky Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS.

Unikátnost této konference spočívala v tom, že na ní jako na jedné z mála akcí vystoupí skutečně ti, kterých se problematika týká – tedy samotní autisté. „Autismus by neměl být o nás bez nás,“ shodují se mnozí lidé s autismem, ze kterých se stávají aktivní sebeobhájci.

Sebeobhájkyní roku 2020 za lidi na spektru autismu se staly: výtvarnice, studentka VŠ a redaktorka ATYP magazínu Veronika Rel Jirasek a Dodo (vl. jménem Kateřina Doudová), 16letá středoškolačka, která konferenci dala výtvarnou podobu, píše a kreslí pro ATYP magazín a od září 2020 se stala členkou poradního týmu ombudsmana za lidi na spektru do 18 let.

Za sebeobhájce byl oceněn Mgr. Šimon Hlinovský, který pracuje v rámci programu Autism at Work v SAP Services a předává své zkušenosti prostřednictvím ATYP magazínu.

Nadační fond ATYP děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav 1. Autistické konference, těm, kteří měli odvahu přednášet, a dalším spolupořádajícím. Speciální poděkování patří Dodo za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference.

Děkujeme partnerům, kteří 1. Autistickou konferenci podpořiliMagistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Plastia, WP Distro, Nakladatelství Portál, Aqua Angels, Famtoys, Tiskárna Daniel, Evropský sbor solidarity, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Za Sklem os, Studentský spolek Agora.

Foto: Márty Martin Janča 

 

AUTISMUS BY NEMĚL BÝT O NÁS BEZ NÁS

Praha, Podnikatelské a inovační centrum, Škodův palác 7. září 2020, 9h až 17h, 1. Autistická konference

Cíl: Destigmatizace lidí na spektru autismu a podpora jejich sebeobhájství

„Moc rádi bychom konferencí přispěli k tomu, aby další děti a dospívající autisté vyrůstali a žili přijímaní a s podporou a netrpěli zbytečně tolika obtížemi, traumaty a sekundárními psychickými obtížemi, jako tomu bylo dříve a mnohdy stále je,“ říká jeden ze spíkrů konference Mgr. Adéla Chmelová.

„Autismus by neměl být o nás bez nás,“ shodují se mnozí lidé s autismem, ze kterých se stávají aktivní sebeobhájci. Tři z nich budou oceněni za své aktivity a odvahu mluvit o svém autismu na veřejnosti. Říká se, že něco se stává za pět minut 12. V případě lidí s autismem a jejich práv je to ve 12. Rovněž bude oceněn tým z projektu Autismus není vidět, který podpořil Evropský sbor solidarity.

Záštitu nad 1. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP a Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 8. března 2020 byla spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

Prosíme, zástupce médií, kteří přijdou na konferenci, aby se registrovali na redakce@atypmagazin.cz nebo hola.dasa@seznam.cz. Žádáme je, aby byli empatičtí k lidem na spektru autismu v sále, snažili se nepoužívat blesk, nečekané zvuky, aby respektovali chill-out zónu v menším sále jen pro lidi s autismem.

Prosíme, aby média ve svých textech a reportážích nepoužívala výrazy, které si lidé na spektru autismu nepřejí používat:

např. spojení trpí autismem. např. porucha, nemoc, vyléčení z autismu,…

Děkujeme za pochopení.

– 1 –

Projekt „1. Autistická konference“ vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a 90 % lidí, kteří se na její přípravě podílí, je rovněž na spektru autismu. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné z nich nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje, a naopak v čem jim přináší pozitiva. Dopoledne bude blok Zaměstnávání, následuje blok Práva lidí se zdravotním postižením, odpoledne blok Zdravotnictví a poté Školství. Program konference a medailonky spíkrů všech bloků najdete na webu Autistickakonference.cz. 

Dalšími významnými přednášejícími jsou také ze Slovenska PhDr. Zuzana Oravcová, Mgr. Viera Hincová a Vladimíra Prokajová a z Brna Mgr Ivana Smítková, předsedkyně Akademie nadání.

Díky tomu, že loni byli lidé na spektru autismu jednou neziskovou organizací v komentáři pod konferencí o autismu vyzváni, ať si udělají svou, a někteří komentátoři z řad organizací nebo rodičů dodávali, že není autista, který by chtěl vystupovat na konferenci, se uskuteční 1. Autistická konference. Není již udržitelné hovořit o autismu bez lidí s PAS a není možné nadále vnímat lidi s PAS jen jako „to jsou ti, co nemluví“. Je to spektrum.

  1. Autistická konference se měla konat 20. dubna, ale kvůli COVID 19 se přesunula na 7. září 2020. Konference je již plně obsazena. Sledujte aktuality na Instagramu a FB ATYP magazínu a na FB Události 1. Autistická konference.
  2. Program konference je na webu Autistickakonference.cz. 

Nadační fond ATYP děkuje všem lidem na spektru autismu, kteří se aktivně zapojili do příprav, těm, kteří mají odvahu přednášet, a dalším spolupořádajícím. Speciální poděkování patří Dodo za výtvarnou podobu konference a Haně Gregorové za grafické vizuály a logo konference.

Velké díky patří partnerům konference: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Plastia, WP Distro, Nakladatelství Portál, Aqua Angels, Famtoys, Tiskárna Daniel, Evropský sbor solidarity, Platforma Naděje pro Autismus, Za Sklem, Adventor, Studentský spolek Agora.

– 2 –

Ležatá osmička je symbolem lidské neurodiverzity. V ní zakreslení různí lidé mají různá povolání a prezentují, že osoby s PAS nelze paušalizovat,” říká její autorka Dodo, která dala konferenci výtvarnou podobu. Grafický design konference Hana Gregorová.

ATYP magazín spolu s Nadačním fondem ATYP dává lidem na spektru autismu již téměř 4 roky prostor k vyjádření nejen písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy a mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem. ATYP magazín také podporuje jejich tvorbu a umění. Autismus od počátku je s nimi.

Za Nadační fond ATYP a redakci ATYP magazínu děkujeme. Dagmar Holá

KONTAKT: 723653129,

hola.dasa@seznam.cz, redakce@atypmagazin.cz

– 3 –

1. Autistická konference 7. září plně obsazená

Program konference najdete na webu Autistickakonference.cz. Témata a přednášející představujeme také ve Stories na Instagramu nebo Facebooku ATYP magazínu a Nadačního fondu ATYP. Některé z přednášejících, kteří jsou zástupci lidí s PAS, znáte. Například Dodo, která hovořila pro reportáž TV Primy před budovou Poslanecké sněmovny. Sledujte aktuality na FB Události a na webu Autistickakonference.cz.

Více o projektu 1. Autistická konference si můžete přečíst v ATYP magazínu, o jeho záměru, vzniku a cílech i přípravném týmu a přednášejících.

1. Autistická konference plně obsazena: Lidé s autismem budou mít v září svou konferenci.

Záštitu nad 1. konferencí lidí na spektru autismu převzali Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP a Marta Pečeňová, členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 8. března 2020 byla spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference.

Prostory nám poskytlo Podnikatelské a inovační centrum ve Škodově paláci, které spadá do gesce Magistrátu hl. Města Praha. Konference bude od 9,00 do 17,30. Od 8. března 2020 byla spuštěna registrace na konferenci na webu a na Facebooku v Události 1. Autistická konference. Konference je již vyprodána, dokonce máme pořadník těch, kteří by ještě rádi přišli. Sledujte aktuality na webu Autistickakonference.cz na FB ATYP magazínu a na FB Události 1. Autistická konference.

Pokud se ještě chcete stát partnery konference nebo chcete podpořit 1. Autistickou konferenci, můžete nám napsat nebo zaslat na účet Nadačního Fondu ATYP finanční dar, za nějž Vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. (účet NF ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500).

Děkujeme partnerům, kteří již 1. Autistickou konferenci podpořili: Magistrát hl.m. Prahy, Skupina ČEZ, Plastia, WP Distro, Nakladatelství Portál, Aqua Angels, Famtoys, Tiskárna Daniel, Evropský sbor solidarity, Platforma Naděje pro Autismus, Adventor, Za Sklem os, Studentský spolek Agora.

 

 

Registrace na 1. Autistickou konferenci 7. září 2020

1. AUTISTICKÁ konference
Poprvé lidé s autismem budou přednášet a nebudou pouze kazuistickými případy jako na jiných konferencích o životě s autismem v ČR. Podporujeme lidi na spektru autismu, aby o svých právech a potřebách mluvili sami. Na konferenci bude přednášet 80% lidí na spektru autismu. Na přípravách konference se podílí 90% lidí na spektru. Výtvarnou podobu dávají konferenci zástupkyně lidí na spektru autismu Dodo a Hana Gregorová.

Registrace

Registrace na konferenci je spuštěna od 8. 3. na portálu Autistickakonference.cz.
Omezená kapacita.  
Účastníci budou mít potvrzenou registraci po zaplacení částky za vstupné na účet Nadačního fondu ATYP. Je nutné zaplatit do 30. března 2020 na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500.

Vstupné:

190 Kč 
 
Pokud chcete podpořit 1. Autistickou konferenci, můžete zaslat na účet Nadačního fondu ATYP u Raiffeisen Bank 9756596001/5500 finanční dar, za nějž vám můžeme vystavit potvrzení a můžete si ho odečíst z daní. Dary půjdou na honoráře pro přednášející.

Program

Podívejte se na program 1. Autistické konference na portálu Autistickakonference.cz. Také v Události na FacebookuPřednášející z řad zástupců lidí na spektru budou postupně v této události na FB odtajňování. Je to připomínka toho, že lidé s autismem jsou osobnosti s tajemstvím.
 
O přestávkách odborného programu bude coffee break. Mezi 12,15 až 13 hodinou bude pro účastníky připraveno malé občerstvení ve formě – bageta, ovoce, nápoj.
 
Těšíme se na Vás v Podnikatelském a inovačním centru, Škodův Palác, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1.
Děkujeme všem partnerům, kteří nám již pomáhají s uskutečněním konference. Pokud máte zájem o partnerství, pište na nfatyp@nfatyp.cz.
Partnery (i nové) budeme uvádět speciálně na Facebookové události a dalších sociálních sítích ATYPu.
#1AUTISTICKAkonference
 

Lidé s autismem budou mít svou konferenci

29rojekt “1. Autistická konference” vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a na její přípravě se podílí 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje a naopak v čem jim přináší pozitiva.

Díky tomu, že loni byli lidé na spektru autismu jednou neziskovou organizací v komentáři pod konferencí o autismu vyzváni, ať si udělají svou, a někteří komentátoři z řad organizací nebo rodičů dodávali, že není autista, který by chtěl vystupovat na konferenci, se uskuteční 1. Autistická konference. Není již udržitelné hovořit o autismu bez lidí s PAS, a není možné nadále vnímat lidi s PAS jen jako „to jsou ti, co nemluví“. Je to spektrum. Pořad Přicházíme v míru v Divadle Kampa, který pořádají autisté spolku Adventor už několik let, ukazuje, že i tito lidé chtějí mluvit, mají svá práva, mají své místo ve společnosti a na veřejnosti a chtějí mluvit o svém autismu, a ne jen z pozice pacientů nebo klientů. ATYP magazín jim dává už téměř 4 roky prostor k vyjádření písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy a mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem.

Projekt pokračuje v rámci projektu Autismus není vidět, který podpořil Evropský solidární sbor a splnil svůj cíl a završil obhajobu svých práv tiskovou konferencí v Poslanecké sněmovně na Mezinárodní den Aspergerova syndromu 18. 2. 2020.

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci

Více o 1. Autistické konferenci v článku v ATYP magazínu 1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci.

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

Projekt Autismus není vidět splnil svůj cíl

18.2.2020 jsme splnili jeden z cílů projektu Autismus není vidět a završili ho tiskovou konferencí, jak bylo v plánu v projektové žádosti o finanční podporu u Evropského solidárního sboru. .

Na Mezinárodní den Aspergerova syndromu 18. února jsme kromě osvětových slajdů s výroky lidí na spektru autismu, které jsme publikovali na Facebooku ATYP magazínu, Nadačního fondu ATYP a některé na webu ATYP magazínu, jsme také uspořádali tiskovou konferenci, která proběhla v Poslanecké sněmovně. Zástupci lidí na spektru autismu, kteří na ní hovořili, poté ještě před Poslaneckou sněmovnou mluvili pro TV Primu. Reportáž proběhla večer v hlavním zpravodajství této televize. Článek je publikován v ATYP magazínu.

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci

Protože jsme zapálení, tak pokračujeme dál a 20. dubna 2020 bude 1. Autistická konference v ČR.
Díky projektu Autismus není vidět přibylo do týmu mnoho lidí na spektru autismu, mnozí se aktivovali v sebeobhajobě svých práv, což bylo cílem projektu a pracujeme na přípravách 1. Autistické konference. 90% realizačního týmu jsou lidé na spektru autismus.

Držte nám palce!

 

Evropský solidární sbor podpořil náš projekt Autismus není vidět

Evropský solidární sbor podpořil náš projekt Autismus není vidět. V rámci tohoto projektu budou lidé na spektru autismu budou psát články, vytvářet grafické letáky a slides a budou se spolupodílet na dalších promo aktivitách Nadačního fondu ATYP a magazínu ATYP.

Mladí lidé s autismem se stále více zajímají o svá práva a chtějí se stát sebeobhájci. Chtějí být tak inspirací pro další dospívající a dospělé s autismem a dát jim odvahu. Palčivě se jich dotýkají problémy inkluze v českém ve školství, kdy podle průzkumů 95% z nich zažilo šikanu. Také řeší těžkosti se zařazením na pracovní trh a stigmatizaci od společnosti.

Všechny tyto důvody spolu s nepřijetím od společnosti a malou osvětou jejich specifických potřeb a respektu k nim zvyšuje u lidí s autismem deprese, úzkosti, sebepoškozování a mnohem častěji než běžní lidé končí bohužel sebevraždou. Sebevraždy dvou dívek s Aspergerovým syndromem, které znali, je donutila aktivně se zapojit do osvěty a vymysleli projekt Autismus není vidět. Nechtějí, aby už o nich mluvili jen rodiče a neziskové organizace.

Osvěta práv lidí s autismem a vůbec osob se zdravotním postižením je u nás stále malá. V běžných médiích spíše stigmatizační. Osvětu dělají neziskové organizace a některé z nich ne zrovna šikovnou formou. Někdy samotné lidi s autismem spíše poškozuje. Zejména ty vysokofunkční a s Aspergerovým syndromem nebo atypickým autismem. Projekt Autismus není vidět je zaměřen na podporu osvěty autismu, kterou budou vytvářet sami lidé s autismem.

Předkládaný projekt vyjadřuje také solidaritu mladých lidí s autismem či jiným zdravotním postižením s jinými mladými lidmi s autismem a jiným zdravotním postižením.

Nadační fond ATYP, jehož hlavní aktivitou je on-line magazín ATYP, má za cíl právě osvětu o PAS (autismu) ADHD a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. K tomu směřující i naše vedlejší aktivity, které provozujeme za spolupráce s lidmi, kterých se tyto poruchy týkají. V tom je náš projekt inovativní. I přestože nemáme finanční podporu dotacemi, tak nás podporuje čím dále více drobných dárců, čtenářů. Aktivity vznikají především za dobrovolné práce nadšenců z řad lidí s autismem, ADHD nebo duševním onemocněním, z řad jejich rodičů, asistentů pedagoga a některých odborníků.

E-publikace Společně ve společném vzdělávání

Vážení rodiče, vážení pedagogové a asistenti, vážení přátelé,

představujeme vám e-publikaci Společně ve společném vzdělávání s podtitulem Jak učitel a asistent pedagoga pomáhají dětem s PAS a ADHD ve společném vzdělávání?

Rady ke společnému vzdělávání na 22 slajdech jsou od dorostového psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše, který pracuje se specifickými dětmi a také pro pedagogický personál dělá workshopy.

Publikace vznikla za supervize mnoha rodičů, asistentů pedagoga a pedagogů, lidí s autismem,… Za spoluprace s Auttalk, s Adventor a finanční pomoci od Nadační fond AVAST.

Více se o e-publikaci dozvíte z článku v on-line magazínu ATYP E-publikace Společně ve společném vzdělávání.

Držme si všichni v čtyřlístku: pedagog – asistent pedagoga – dítě – rodič palce pro nadcházející školní rok.

Zde si můžete zdarma e-publikaci Společně ve společném vzdělávání stáhnout v pdf.

Stáhnout (PDF, Neznámý)