Lidé s autismem budou mít svou konferenci

29rojekt “1. Autistická konference” vznikl na základě přání aktivních lidí s autismem, kteří vnímají, že stále je oblast autismu prezentována bez nich. V tom je konference inovativní a první, kde budou přednášet samotní lidé na spektru autismu (sebeobhájci) a na její přípravě se podílí 90 % lidí s autismem. V roce 2019 v měsíci Porozumění autismu se uskutečnily v ČR konference o autismu a na žádné nepřednášel dospělý nebo dospívající člověk s autismem. V ČR je to porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jedním z jejich práv je vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají. V rámci 1. Autistické konference bude 80 % přednášejících s autismem. Konferencí chtějí poukázat na problémy, se kterými se potýkají, a vyjádřit se k tomu, jakou podporu a v čem potřebují, rovněž ukázat, že mají svá práva a také v čem je autismus limituje a naopak v čem jim přináší pozitiva.

Díky tomu, že loni byli lidé na spektru autismu jednou neziskovou organizací v komentáři pod konferencí o autismu vyzváni, ať si udělají svou, a někteří komentátoři z řad organizací nebo rodičů dodávali, že není autista, který by chtěl vystupovat na konferenci, se uskuteční 1. Autistická konference. Není již udržitelné hovořit o autismu bez lidí s PAS, a není možné nadále vnímat lidi s PAS jen jako „to jsou ti, co nemluví“. Je to spektrum. Pořad Přicházíme v míru v Divadle Kampa, který pořádají autisté spolku Adventor už několik let, ukazuje, že i tito lidé chtějí mluvit, mají svá práva, mají své místo ve společnosti a na veřejnosti a chtějí mluvit o svém autismu, a ne jen z pozice pacientů nebo klientů. ATYP magazín jim dává už téměř 4 roky prostor k vyjádření písemnou formou. Píší články, tvoří osvětové slajdy a mají supervizi i nad články, které nepíše člověk s autismem.

Projekt pokračuje v rámci projektu Autismus není vidět, který podpořil Evropský solidární sbor a splnil svůj cíl a završil obhajobu svých práv tiskovou konferencí v Poslanecké sněmovně na Mezinárodní den Aspergerova syndromu 18. 2. 2020.

Lidé s autismem budou moci řídit a budou mít svou konferenci

Více o 1. Autistické konferenci v článku v ATYP magazínu 1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci.

1. Autistická konference: Lidé s autismem budou mít svou konferenci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *