Archiv štítku: Erasmus

Klíče k sebeobhajobě / A Keys to Self-Advocacy

Nadační fond ATYP spolu se slovenskou neziskovou organizací A centrum připravují realizaci pilotního projektu Klíče k sebeobhájství (A Keys to Self-Advocacy / Kĺuče k seba-obhajobe). KEY2AS projekt potrvá 18 měsíců). Od 1.11. 2021 do 30.6. 2023. Kurz je realizován za finanční podpory v programu Erasmus+ Klíčová akce 2, Partnerství pro spolupráci v oblasti Mládeže.

Jedním z jeho aktivit je on-line Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností na spektru autismu a svébytné skupiny sebeobhájců s autismem.

Přínosem pro účastníky tohoto kurzu je zejména:

  • získání znalostí, praktických dovedností a sebedůvěry k obhajování práv lidí s postižením, získání nejnovějších informací z oblasti inkluze – vzdělávání a sociálních služeb,
  • vytvoření skupiny sebeobhájců a získání dovedností k týmové spolupráci,
  • získání sebedůvěry v sebeobhajobě a nalezení svých silných stránek k prezentaci
  • sebevědomí a uplatnění na základě svého zájmu,
  • zlepšení IT dovedností v prezentaci různými online formami
  • zlepšení v time managementu, duševní hygieně, práci s emocemi a myslí…
  • možnost se nechat inspirovat od lidí, kteří se dlouhodobě obhajobou a sebeobhajobou zabývají – jak se udržet ve stavu, kterému se podle WHO říká wellbeing
  • práce na tématech, řešení témat a výstupy z nich

CÍLE:

NF ATYP a slovenský partner projektu A centrum chtějí kurzem zajistit, aby v ČR a na Slovensku nechyběla svébytná skupina sebeobhájců, aby byli schopni pracovat v osvětě, obhajobě i sebeobhajobě společně na tématech, která se jich týkají.

Pokud si chcete o kurzu přečíst více, můžete zavítat na ATYPmagazín.cz. V článku se dozvíte trochu z historie sebeobhajoby lidí na spektru autismu u nás a na Slovensku. A v druhé půlce textu jsou grafické slajdy s tématy 8 online kurzu Klíče k sebeobhajobě a další informace.

Chcete-li se vzdělávat v sebeobhajobě a spolupracovat s dalšími sebeobhájci, vyplňte, prosím, přihlášku.

PŘIHLÁŠKY na kurz pro sebeobhájce na spektru autismu naleznete:

  • pro české lidi na spektru autismu ve věku 15 až 30 let web Nadačního fondu ATYP, ATYPmagazin.cz, FB událost Klíče k sebeobhajobě a budeme vytvářet i samostatný FB profil Klíče k sebeobhajobě.
  • pro slovenské lidi na spektru autismu ve věku 15 až 30 let na webu Beznavodu.sk a na webu A-Centrum.net.

Přihlášky jsou atypické 🙂 Formou otázek v rámci připraveného Dotazníku na google. Vyplněný dotazník nám odesílejte do 10. února 2022.

S odesláním dotazníku potvrzujete, že jste si přečetli text k účasti v programu, který bude realizovaný od února do prosince 2022 a souhlasíte se zpracováním osobních údajů Nadačním fondem ATYP a partnerem projektu A Centrum.

Z přihlášek vybereme do kurzu 20 účastníků ve věku 15 až 30 let. S vybranými účastníky se následně propojíme dle jejich uvedených specifikací ke komunikaci a seznámíme je blíže s tématy, přínosem, ale i s podmínkami účasti vzdělávacího kurzu Klíče k sebeobhajobě.

Zájemci starší 30 let kontaktujte nás osobně na e-mailu: klice_erasmus@gmail.com

Jsme velmi vděční programu Erasmus +, že můžeme díky finanční podpoře projekt realizavat.